การประชุม

12th ASEAN-China WG on Regional Air Services Agreement (ACWG RASA)

02 - 04 กรกฎาคม 2019
Bali, Indonesia

รายละเอียดการประชุม