การประชุม

12th ASEAN-China Free Trade Agreement Joint Committee (ACFTA JC) and Related Meeting

20 - 22 พฤษภาคม 2019
Bangkok, Thailand

รายละเอียดการประชุม