การประชุม

10th Meeting of the ASEAN-Japan Cooperation Committee on Science and Technology (AJCCST-10) (TBC)

03 มิถุนายน 2019
Bali, Indonesia (TBC)

รายละเอียดการประชุม