ข้อมูลที่น่าสนใจ

 
ASEAN
THAILAND
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกันสร้างความภาคภูมิและเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
สัญลักษณ์และธงของอาเซียน Association of Southeast Asian Nations
ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน
ตึกแฝดเปโตรนาส กัวลาลัมเปอร์
ค้นพบความมหัศจรรย์แห่งอาเซียน
Thematic Study on Legal Aid by ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
ประชุมอาเซียนด้านแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 12
เพื่อรับมือกับการก้าวสู่สังคมสูงวัย ไทยริเริ่มผลักดันความร่วมมือในอาเซียนด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ