ผลการดำเนินงานที่สำคัญในช่วงการเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 ของไทย ในด้านเศรษฐกิจ