การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ และ ผู้เข้าร่วมประชุม