คลังรูปภาพ

 
ASEAN
THAILAND
การประชุม 12th ACMW Meeting
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่12
Digital Thailand
พิธีเปิดตัวสปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย “คนรุ่นนี้…เพื่อคนรุ่นหน้า” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินและนักแสดงจิตอาสา
สวัสดี​ประจำวัน​ ชุดเมืองหลวง
การแถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 18 มกราคม 2562