คลังรูปภาพ

 
ASEAN
THAILAND
ควันหลงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 : ความสำเร็จของชาวไทยทุกภาคส่วน
การแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรี
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP)
การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22
ผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันในวาระพิเศษกับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ