ข่าวและข้อมูล

 
ASEAN
THAILAND

แถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 กรุงเทพฯ และนนทบุรี 3 พฤศจิกายน 2562

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ) แถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 กรุงเทพฯ และนนทบุรี 3 พฤศจิกายน 2562 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน   1. เรา ประมุขแห่งรัฐ/หัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้มารวมตัวกันเมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ที่กรุงเทพฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 โดยเราได้เน้นย้ำความสำคัญของความต่อเนื่อง และความยั่งยืนในความพยายามสร้างประชาคมอาเซียน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน เพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในอาเซียนและในความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต 2. เรายืนยันความมุ่งมั่นที่จะสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพที่ยืนยงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีความมั่งคั่งร่วมกัน และมีความก้าวหน้าทางสังคม เราตระหนักถึงภูมิยุทธศาสตร์ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้อาเซียนคงความสำคัญ และรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนและบทบาทของอาเซียนในฐานะแรงขับเคลื่อนหลักในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค 3. เราตระหนักว่า การบรรลุเป้าหมายและความปรารถนาในการรวมตัวกันของอาเซียนต้องอาศัยความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งกับประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกต่าง ๆ เราจึงเน้นย้ำความจำเป็นในการส่งเสริมความประสานสอดคล้องระหว่างกลไกต่าง ๆ ที่อาเซียนมีบทบาทน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงอาเซียนบวกหนึ่ง อาเซียนบวกสาม (เอพีที) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก...