ข่าวและข้อมูล

 
ASEAN
THAILAND

งานแถลงข่าวร่วม โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓

As delivered – ASEAN-ROK Commemorative Summit – TH