คำขวัญของอาเซียน

“ วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว ”