06
November
2019

การประชุมสุดยอด​อาเซียน​ครั้ง​ที่​ 35 และการประชุม​สุดยอด​ที่​เกี่ยวข้อง​ เสร็จสิ้นแล้ว​ โดยประสบความสำเร็จ​อย่างยิ่ง​

06
November
2019

การประชุมสุดยอด​อาเซียน​ครั้ง​ที่​ 35 และการประชุม​สุดยอด​ที่​เกี่ยวข้อง​ เสร็จสิ้นแล้ว​ โดยประสบความสำเร็จ​อย่างยิ่ง​

1,316